NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Phone +47 73 55 73 55

These requirement specifications apply to the content and design of the document presented to the customer as their applicant's declaration. Current version: v3.2 2021-08-24.

Format and content

All document text must be in Norwegian. The subscriber accepts subscription terms and conditions by signing this declaration, and the Norwegian text is what they must accept.

English translation of the personal declaration for information purposes only

The domain name holder should be provided with a copy of the terms and conditions they have accepted as soon as possible. This can be achieved by making them available for download when the declaration is signed, or by sending them to the holder afterwards.

The applicant's declaration document must be generated based on data collected or generated during the process. The document must comprise three sections: A, B, and C. Adding or subtracting elements, such as text, graphics, etc., is not permitted.

Section A

 • Norid’s graphic badge (.svg, .png)
 • Header “Egenerklæring ved bestilling av domenenavn”
 • The following introduction: 
  “Denne erklæringen og abonnementsvilkårene som til enhver tid gjelder, utgjør til sammen kontrakten mellom Norid AS, som driver registeret for norske domenenavn, og deg som abonnent. Når du signerer erklæringen, binder du deg til vilkårene for å registrere et norsk domenenavn (domenenavn som slutter på . no). ”

Section B

Norid’s contract text

Jeg erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

 • ikke er i strid med abonnementsvilkårene, se https://www.norid.no/no/om-domenenavn/regelverk-for-no/
 • etter min kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
 • ikke er i strid med norsk rett
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Jeg har satt meg inn i de kravene som gjelder i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet og er kjent med mine rettigheter og plikter. Jeg er kjent med at

 • Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementer for å kunne oppfylle avtalen med meg som abonnent og forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur.
 • Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, om meg som abonnent, om teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er forhandler for domenenavnet. Som abonnent kan jeg oppgi en anonymisert e-postadresse så lenge adressen kan brukes til å kontakte meg.
 • klager på min registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til regler og prosedyrer som følger av abonnementsvilkårene. Som abonnent blir jeg bundet av Domeneklagenemndas avgjørelse, og jeg må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.
 • Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne erklæringen, eller som på annen måte er i strid med abonnementsvilkårene.

Som abonnent plikter jeg å følge de abonnementsvilkårene som til enhver tid gjelder og holde meg oppdatert om endringer i disse. Et domeneabonnement må forlenges årlig. Ved å bestille forlengelse av abonnementet, godtar jeg den abonnementsavtalen og det Regelverket for norske domenenavn som til enhver tid gjelder. 

Section C

Data provided by the doman name holder and data that must be added by the provider or system

Data provided by the domain name holder

Data elementDescription
DomainnameOne or several names are permitted.
ACE-coded version must be used for IDN domains.
Domain name holder's identityOrganization number when the holder is a business enterprise or other organization.
Personal ID when the holder is a private individual..
Domain name holder's nameOrganization name when the holder is a business enterprise or other organization.
Personal name when the holder is a private individual.
Name of person giving consentName of person submitting the declaration on behalf of the holder.
For business enterprises and other organizations, the person must be authorized to sign for the organization. For private individuals, the holder normally signs the declaration personally.
Table 1

Data added by the provider or system

Data elementDescription
Time stampDate and time for when the holder submitted the declaration.
The time stamp must use UTC and the following format:
2012-08-22T08:19:31Z
Version number of declaration textVersion number of the declaration text that the holder has read and accepted.
This element is necessary in order to identify and manage declaration text revisions. The format of the version number is defined by Norid and published as part of the declaration text.
Table 2

Submission of applicant's declaration data

The provider transfers a copy of the complete data set to Norid via EPP using the following commands:

 • domain-create for new registrations
 • domain-update for change of holder

Examples of how the completed document should look

For business enterprises and other organizations

Without special characters in the domain name:

Applicant's declaration for an organization, one domain name

Several domain names in the same declaration, domain names including special characters:

Applicant's declaration for an organization, multiple domain names, domain name with IDN characters

For private individuals

Without special characters in the domain name:

Applicant's declaration for private individual, one domain name

Several domain names in the same declaration, domain names including special characters:

Applicant's declaration for private individuals, multiple domain names, domain name with IDN charaters
Published: 1 July 2021