Requirement specification for the applicant’s declaration document

This is the requirement specification for text and layout of the applicant’s declaration the customer/applicant is presented with.

The document shall consist of three blocks; A, B and C. Adding or subtracting elements to this, be it text, graphics or others, is not permitted. All text must be in Norwegian. When the applicant submits the declaration/accepts the terms and conditions, it must be the Norwegian text they formally accept. An English translation can be found here, for information only.

 • Block A: Norid’s logo (pdf), the headline “Egenerklæring”, followed by the following introduction:
  Denne erklæringen utgjør sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.
 • Block B: Norid’s contractual wording:

  Ved signering av denne erklæringen, binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere et domenenavn under .no. Erklæringen og det regelverket som til enhver tid gjelder utgjør til sammen kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten.

  Jeg erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

  • ikke er i strid med regelverket, se www.norid.no/no/regelverk/navnepolitikk
  • etter min kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
  • ikke er i strid med norsk rett
  • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

  Jeg har satt meg inn i de kravene som regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet, og er kjent med mine rettigheter og plikter.

  Jeg er kjent med at

  • Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementer for å kunne oppfylle avtalen med meg som abonnent og forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur.
  • Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, meg som abonnent, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er forhandler for domenenavnet. Som abonnent har jeg full adgang til å oppgi en anonymisert e-postadresse i kontaktfelt så lenge adressen kan brukes til å kontakte meg.
  • klager på min registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følger av regelverket. Som abonnent blir jeg bundet av Domeneklagenemndas avgjørelse, og jeg må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.
  • Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne erklæringen, eller som på annen måte er i strid med regelverket eller formålet bak regelverket.

  Som abonnent plikter jeg å følge det regelverket som til en hver tid gjelder, og holde meg oppdatert om endringer i regelverket. Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften, godtar jeg det regelverket som gjelder.

 • Block C: The data received from the applicant, plus the data added by the registrar’s own system. Ref. Table 1 and Table 2 in point 4.1 and 4.2 in the design document. (Note that the version number should be 3.0.)

Examples showing what the finished document should look like

Non-IDN domain name:
Bilde av ferdig generert egenerklæring, kun ASCII-tegn i domenenavnet.

Multiple domain names, domains with IDN and numeric characters:
Bilde av ferdig generert egenerklæring med flere domener og domener med IDN-tegn og tall.

Last updated 1 August 2019