NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Alle domeneabonnement som Norid tildeler eller forlenger på bakgrunn av bestilling fra deg som forhandler, genererer en avgift på 60 kroner pluss mva. Beløpet trekkes fra din saldo hos oss. Du må selv sørge for at saldoen til enhver tid dekker det volumet du forventer å ha. Hvis det ikke er dekning for transaksjonen, blir den avvist.

Fylle opp saldoen

Innbetalinger på kontoen skjer ved bruk av et unikt KID-nummer som du har fått utdelt. KID-nummeret er publisert på forhandlerweben under fanen Accounting. Kontonummer er 4200 49 88080.

Ved bruk av KID vil en innbetaling normalt være synlig på saldoen neste arbeidsdag hvis du har betalt før kl. 14.30. Vi anbefaler likevel at du beregner mer tid, da det kan skje forsinkelser ved overføringer fra banken.

Du må selv vurdere hvilket beløp du ønsker å forhåndsbetale ut fra forventet aktivitet med nye og eksisterende domeneabonnementer, og hvor ofte du ønsker å betale på saldoen.

Forhandlere i utlandet som ikke kan betale med KID, må huske å merke alle innbetalinger med KID-nummeret de har fått tildelt. Merk at det tar minst 3–4 dager før betalinger fra utlandet er registrert på saldo.

Alle innbetalinger utløser en betalingsbekreftelse som sendes per e-post til den som er registrert som fakturakontakt.

Vi godskriver ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

Følge med på saldoen

På forhandlerweben kan du se din egen saldo under fanen Operational. Saldoen som vises er eksklusive mva.

Det er også mulig å se historikk over alle innbetalinger under fanen Daily og Economy status files.

Varsling ved lav saldo

Du kan sette på varsling ved lav saldo slik at du får en e-post når det er på tide å fylle opp saldoen. Vi oppfordrer alle forhandlere til å sette på denne varslingen for å redusere risikoen for at transaksjoner blir avvist på grunn av lav saldo.

Du aktiverer varsling ved lav saldo under fanen Operational på forhandlerweben.

Kontantfaktura

Ved starten av hver måned vil alle forhandlere som har brukt av saldoen, motta en kontantfaktura som viser hvor mange domenenavn som er registrert og fornyet foregående måned. Grunnlaget med oversikt over hvilke domenenavn det gjelder er tilgjengelig på forhandlerweben.

Kontantfakturaen er kun en bekreftelse på hvor mye som er brukt foregående måned og skal ikke betales.

Kontantfakturaen blir sendt via EHF for de som har dette aktivert, de øvrige får en PDF per e-post.

Fakturaadresse

Faktura adresseres til den adressen dere har registrert på forhandlerweben under 'Billing contact name'. Fakturaen sendes til den e-postadressen som er registrert i samme felt, med mindre dere er registrert som EHF-mottaker.

Dere kan logge inn på forhandlerweben og selv oppdatere kontaktinformasjonen ved behov.

Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 5. oktober 2021