NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Som forhandler må du i løpet av et år enten registrere minst 40 domenenavn eller ha vært forhandler for minst 40 domenenavn. Her beskriver vi bakgrunnen for aktivitetskravet, og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du ikke innfrir kravet.

Hvorfor vi har et aktivitetskrav

Kravet er satt for å holde best mulig kvalitet på den tjenesten forhandlerne tilbyr. Dette gjelder tekniske tjenester, men forhandlere må også ha en viss aktivitet for å holde seg oppdatert når det gjelder regelverk og rutiner.

Hvordan vi teller

Perioden defineres til enhver tid ett år tilbake i tid. Vi vurderer aktiviteten ved å telle antall transaksjoner (nyregistreringer, overføringer og fornyinger) de siste tolv månedene. Som forhandler kan du følge med på egen aktivitet ved hjelp av et telleverk på forhandlerweben. Dermed har du mulighet for å sette inn tiltak med en gang hvis du ser at aktiviteten har vært for lav.

Hvis aktiviteten er for lav

Vi kontrollerer aktiviteten med jevne mellomrom og varsler de forhandlerne som ikke oppfyller kravet. Forholdet blir fulgt opp fra vår side, og hvis aktiviteten ikke øker, kan konsekvensen bli at vi sier opp forhandleravtalen.

Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 25. august 2020