NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Alle oppdateringer skjer under fanen Admin. Felt merket (*) er obligatoriske.

Det finnes hjelpetekster og forklaringer til alle felter. Du finner dem ved å klikke på Help-lenken nederst på hver side.


Tilgang til registreringssystemet

Legg til en IP-adresse

Legg inn IP-adressen eller IP-adresseblokken du vil bruke for å koble deg til Norids systemer i feltet IP addresses.

Hvis du er usikker på IP-adressen: Klikk på Update. Denne vil feile, men fortelle hvilken
IP-adresse som brukes for tilkobling. Denne legges så inn.

Endre EPP-passordet

 • 1
 • 2
 • 3
  Passordet må ha minst 8 og maksimalt 16 tegn. Tillatte tegn er:
  A-Z
  a-z
  0-9
  – ! # $ % & * + , . \ / : ; < = > ? @ _
  I tillegg er det krav om at passordet ikke er for enkelt, og at det oppfyller et krav til passordstyrke. Et kortere passord må lages mer komplisert enn et lengre passord for å oppnå samme styrke. Hvis forsøk på å sette passord avvises, kan løsningen være å prøve med et lengre eller mer komplisert passord.
 • 4

Vedlikeholde forhandlerobjektet

 • 1
 • 2
 • 3

Videreføre domeneabonnement

Slå på automatisk videreføring

Velg Enabled i feltet Automatic renewal.

Mer om videreføring av domeneabonnement

Vedlikeholde betalingsopplysninger

Kontonummer legges inn i feltet Bank account no. Navn på bank legges inn i feltet Bank name.

Informasjon om hva faktura skal merkes med legges inn i feltet Mark invoices with.

Kontaktinformasjon som skal publiseres

Klikk deg inn i feltet Registrar org. address for å legge inn en ny adresse.

URL til egne nettsider legges inn i feltet Web address.

Opplysningene på denne siden publiseres i domeneoppslaget og på oversikten over forhandlere.

Du har mulighet til å legge inn et eget navn for virksomheten som du bruker i markedsføring og kundekontakt hvis det er forskjellig fra det formelle firmanavnet i Enhetsregisteret. Hvis du ikke fyller ut de obligatoriske feltene, brukes firmaopplysningene fra fanen Organizational.

Obligatorisk e-postliste

E-postadresser som skal meldes på e-postlisten legges inn i feltet Registrar list members.

Det er obligatorisk å være medlem av e-postlisten for forhandlerne. Hver forhandler skal ha minst én e-postadresse påmeldt.

Administrere brukere

Klikk Search for å se hvilke brukere som er registrert.

Opprette nye brukere

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Lag passord for ny bruker

 • 1
 • 2
 • 3
  Passordet må ha minst 8 og maksimalt 64 tegn. Tillatte tegn er:
  A-Z
  a-z
  0-9
  – ! # $ % & * + , . \ / : ; < = > ? @ _
  I tillegg er det krav om at passordet ikke er for enkelt, og at det oppfyller et krav til passordstyrke. Et kortere passord må lages mer komplisert enn et lengre passord for å oppnå samme styrke. Hvis forsøk på å sette passord avvises, kan løsningen være å prøve med et lengre eller et mer komplisert passord.
 • 4
Publisert: 24. april 2020
Sist oppdatert: 28. oktober 2021