NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Hensikten med disse vilkårene er å sikre at de systemene som Norid tilbyr domeneforhandlerne er tilgjengelige til enhver tid og oppfyller nødvendige kvalitetskrav.

Hvis det ikke settes grenser, kunne resultatet blitt en strøm av spørringer som kunne resultert i total overbelastning av EPP-kanalen. Dette kunne blokkert forhandlernes mulighet for å registrere og vedlikeholde domeneobjekter. Grenser er derfor nødvendig.

Grensene som er angitt i dette dokumentet kan bli endret som følge av erfaringer som gjøres med registreringssystemet.

Grunnleggende prinsipper

Grenser gjelder for:

 1. DAS og whois
 2. Kommandoene check, info og poll
 3. Create-kommandoen

Den enkelte domeneforhandler mottar en daglig automatisk generert rapport med detaljert informasjon om egne objekter. Denne kan brukes for å verifisere at forhandlerens poster er konsistente med de tilsvarende hos Norid. Med disse rapportene reduseres behovet for å bruke whois og info.

Kommandoene check og info krever mer systemressurser enn DAS og whois. Forhandlerne bør derfor fortrinnsvis bruke DAS og whois (innenfor de grensene som gjelder), ikke check og info. I tråd med dette er grensene for kommandoene check og info satt lavere enn for DAS
og whois.

Kommandoen create skal ikke brukes for å omgå grensene for check-kommandoen ved kontinuerlige forsøk på å registrere domenenavn som allerede eksisterer.

Vilkår for bruk

 1. DAS
  1. Grense: 8000 per dag per forhandler
   Sanksjon: Tilgang sperret fram til midnatt hvis den daglige grensen overskrides  
  2. Grense: 240 per minutt per forhandler (konsistent med 1.1. over)
   Sanksjon: Tilgang sperret for en periode på 300 sekunder hvis minuttgrensen overskrides
 2. WHOIS
  1. Grense: 3000 per dag per forhandler
   Sanksjon: Tilgang sperret fram til midnatt hvis den daglige grensen overskrides  
  2. Grense: 60 per minutt per forhandler (konsistent med 2.1. over)
   Sanksjon: Tilgang sperret for en periode på 30 sekunder hvis minuttgrensen overskrides.
 3. CHECK
  Følgende grenser gjelder for host og domain check:
  1. Grense: 100 per dag per forhandler
  2. Grense: 10 per minutt per forhandler (konsistent med 3.1. over)
    
   Sanksjon: Ingen automatisk sanksjon. Hendelsen vil imidlertid bli registrert og nødvendige manuelle sanksjoner kan bli satt i verk.
 4. INFO
  Følgende gjennomsnittsgrenser gjelder for host, contact og domain info:
  1. Grense: 500 per dag per forhandler
  2. Grense: 20 per minutt per forhandler (konsistent med 4.1. over)
    
   Sanksjon: Ingen automatisk sanksjon. Hendelsen vil imidlertid bli registrert, og nødvendige manuelle sanksjoner kan bli satt i verk. Merk at forhandlere med mange registrerte objekter vil ha en høyere grenseverdi enn forhandlere med få objekter.  
 5. POLL
  Følgende gjennomsnittsgrenser gjelder for poll og poll ack:
  1. Grense: 30 per minutt per forhandler (hvis det er meldinger i køen, må forhandleren kunne lese og slette flere meldinger på kort tid) 
  2. Grense: 5000 per dag per forhandler (gjennomsnittlig 3,5 spørring per 60 sekunder)

   Sanksjon: Ingen automatisk sanksjon. Hendelsen vil imidlertid bli registrert og nødvendige manuelle sanksjoner kan bli satt i verk. Merk at forhandlere med mange registrerte transaksjoner vil ha en høyere grenseverdi enn forhandlere med få transaksjoner.
 6. CREATE
  1. Grense: Ikke mer enn 4 create på én enkelt delegering (domenenavn) i løpet av 24 timer  
   Sanksjon: Ingen automatisk sanksjon. Hendelsen vil imidlertid bli registrert og nødvendige manuelle sanksjoner kan bli satt i verk.

Definisjon av akseptabel bruk

Det er ikke akseptabelt å bruke registreringssystemet, eller med eller uten overlegg la andre bruke systemet:

 1. slik at bruken forstyrrer andre forhandlere eller andre autoriserte brukere
 2. på en måte som kan plage andre brukere eller forårsake tjenestenekting for andre
 3. på en måte som kan forårsake avbrudd eller degradering, innblanding eller uforholdsmessig belastning på systemets funksjonalitet, uavhengig av om slik avbrudd, degradering, innblanding eller belastning skyldes aktivitet fra domeneforhandleren eller fra en tredjepart som forhandleren ikke har kontroll med. Hvis Norid vurderer det slik at en forhandler bruker registreringssystemet på en uakseptabel måte, vil Norid gjøre det som er nødvendig for å stanse den uakseptable bruken, herunder å suspendere forhandlereren eller begrense eller terminere forhandlerens tilgang til og bruk av deler av eller hele registringssystemet.
Publisert: 8. juli 2014
Sist oppdatert: 10. januar 2023