NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Forhandler-whois er et arbeidsverktøy for forhandlerne og Norid, der forhandlerne får tilgang til kundedata ved oppslag. Vilkårene i dette dokumentet og den tekniske beskrivelsen av forhandler-whois setter rammene for bruk av tjenesten. Disse vilkårene gjelder fra og med 26.02.2018.

I henhold til forhandleravtalen pkt. 1 og pkt. 3.3 har forhandlerne plikt til å følge de rutinene som Norid til enhver tid gir på sine websider.

Opphavsrett

Norid AS har opphavsretten til oppslagstjenesten, innhold, layout og de underliggende samlingene av opplysninger som brukes i tjenesten (jf. lov om åndsverk av 2. mai 1961 nr. 2). Enhver bruk av oppslagstjenesten ut over det som er tillatt nedenfor er forbudt og kan føre til rettslig forfølging, erstatningsansvar og straffeansvar.

Dette kan du bruke tjenesten til

  1. Forhandler-whois skal kun benyttes til kundebehandling som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med den som bestiller domenenavn eller er abonnent.
  2. Forhandler-whois skal brukes til forhandlerens interne kundebehandling og til saksbehandling overfor og samhandling med Norid.
  3. Forhandler-whois og opplysninger fra forhandler-whois skal ikke publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for publikum, herunder heller ikke via automatiserte tjenester.

Brudd på vilkårene vil anses som vesentlig mislighold av forhandleravtalen, jf. pkt. 7 fjerde avsnitt og kan medføre oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning. Bruk av opplysninger fra tjenesten i strid med vilkårene kan også resultere i rettslig forfølging.

Publisert: 4. juni 2018
Sist oppdatert: 26. august 2020