NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Forhandler-whois er et arbeidsverktøy for forhandlerne og Norid, der forhandlerne får tilgang til kundedata ved oppslag. Vilkårene i dette dokumentet og den tekniske beskrivelsen av forhandler-whois setter rammene for bruk av tjenesten. Disse vilkårene gjelder fra og med 26.02.2018.

I henhold til forhandleravtalen pkt. 2.2 og 2.3 skal domeneforhandler følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for akseptabel bruk av Norid-plattformen. Retningslinjene gjøres tilgjengelig av Norid på Norids nettsider.

Opphavsrett

Norid AS har opphavsretten til oppslagstjenesten, innhold, layout og de underliggende samlingene av opplysninger som brukes i tjenesten (jf. lov om åndsverk av 2. mai 1961 nr. 2). Enhver bruk av oppslagstjenesten ut over det som er tillatt nedenfor er forbudt og kan føre til rettslig forfølging, erstatningsansvar og straffeansvar.

Dette kan du bruke tjenesten til

  1. Forhandler-whois skal kun benyttes til kundebehandling som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med den som bestiller domenenavn eller er abonnent.
  2. Forhandler-whois skal brukes til forhandlerens interne kundebehandling og til saksbehandling overfor og samhandling med Norid.
  3. Forhandler-whois og opplysninger fra forhandler-whois skal ikke publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for publikum, herunder heller ikke via automatiserte tjenester.

Brudd på vilkårene anses som mislighold av forhandleravtalen, jf. pkt. 9 og kan medføre sperring av tilgangen til Norid-plattformen og oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning. Bruk av opplysninger fra tjenesten i strid med vilkårene kan også resultere i rettslig forfølging.

Publisert: 4. juni 2018
Sist oppdatert: 20. desember 2021