Norid skal innføre en ny tjeneste som tilbyr abonnenter å låse en domeneregistrering slik at endringer ikke kan utføres uten at domenet først låses opp. Hensikten med denne tjenesten er at abonnenter som ønsker det, kan legge en ekstra beskyttelse på sitt domene mot sikkerhetsbrister og menneskelige feil.

Abonnenten bestiller tjenesten direkte hos Norid. Det er også Norid som aktiverer domenelåsen på vegne av abonnenten. Som registrar for et domene vil dere kunne se at domenet er låst ved at følgende EPP-flagg er satt:

  • serverUpdateProhibited
  • serverTransferProhibited
  • serverDeleteProhibited

Andre registrarer vil kunne se at EPP-flagget ‘serverTransferProhibited’ er satt, og at domenet dermed er sperret for overføring.

Digital signatur

Ved bestilling av tjenesten, og ved senere opp- og gjenlåsning av et domene må abonnenten autentisere seg ved å benytte digital signatur.

En ekstern leverandør leverer denne delen av tjenesten, og det vil være mulig å benytte flere forskjellige signeringsløsninger som for eksempel Bank ID, Buypass og NEM ID, Mobile Connect med flere.

Videre framgang

Tjenesten har tidligere vært diskutert med registrarforeningen Dot-Enno og ble presentert på registrarseminaret 26. april. Vi oppfordrer nå alle registrarer til å lese gjennom tjenestebeskrivelsen (link) og kontraktsvilkårene (link) og melde inn eventuelle kommentarer snarest og senest innen 30. juni 2017.

Mer informasjon om tidspunkt for lansering av tjenesten vil komme over sommeren.

Publisert: 2. juni 2017