Registrarordningen

Er du interessert i å bli registrar?

Se hvilke krav som stilles og hvordan du går fram

Problemer med å forstå en faktura du har fått?

Sett deg inn i hvordan de ulike avgiftene beregnes og hvilke rutiner som gjelder

Egenerklæringen

Les mer om bakgrunnen for at vi har en egenerklæring og hvorfor den er nyttig for deg som registrar
Publisert 3. juni 2015 • Sist endret 22. juni 2019