Krav om minimumsaktivitet

Som registrar må du i løpet av et år enten registrere minst 40 domener eller ha vært registrar for minst 40 domener. Her beskriver vi bakgrunnen for aktivitetskravet og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du ikke innfrir kravet.

Hvorfor et slikt aktivitetskrav?

Generelt er dette kravet satt for å holde best mulig kvalitet på den tjenesten registrarene tilbyr. Det er også viktig at søkere og abonnenter kan være trygge på at de registrarene som har avtale med oss er oppdatert når det gjelder regelverk og rutiner.

Hvordan teller vi?

Perioden defineres til enhver tid ett år tilbake i tid. Vi vurderer aktiviteten ved å telle antall nyregistreringer, abonnentbytter og fornyinger en registrar har utført de siste 12 månedene. Registrarene kan overvåke egen aktivitet ved hjelp av et telleverk på registrarweben. Det er dermed mulig å gjøre tiltak med én gang hvis det viser seg at aktiviteten har vært for lav.

Hvis aktiviteten er for lav

Vi kontrollerer aktiviteten med jevne mellomrom og varsler de registrarene som ikke oppfyller kravet. Forholdet blir fulgt opp fra vår side, og hvis aktiviteten ikke økes, kan konsekvensen bli at vi sier opp registraravtalen.

Publisert 4. juli 2014 • Sist endret 24. juni 2019