Avslutning av registrarforholdet

Registrarforholdet kan avsluttes på to måter; ved at registraren selv sier opp avtalen eller ved at Norid gjør det. I begge tilfeller skal kontraktforholdet avsluttes skriftlig.

Slik avslutter du registrarforholdet

  1. Send en skriftlig, signert oppsigelse til Norid per post eller som vedlegg til e-post.
  2. Sjekk at riktig kontonummer for tilbakebetaling av det som gjenstår på saldoen er registrert på registrarweben. Du kan også opplyse om kontonummer på oppsigelsen.
  3. Du har en oppsigelsestid på én måned. I løpet av denne perioden forutsetter vi at du informerer kundene og bistår dem med å skaffe seg en ny registrar.
Publisert 26. januar 2016 • Sist endret 18. desember 2017