Mislighold av registraravtalen

Hvis du ikke oppfyller dine forpliktelser i henhold til registraravtalen, vil du få beskjed om å rette opp forholdet. Hvis forholdet ikke blir ordnet, kan det føre til at vi sier opp avtalen.

I noen tilfeller er misligholdet så alvorlig at vi har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Dette betegnes som «vesentlig mislighold» i registraravtalen, og er tilfeller der tillitsforholdet til Norid er brutt. Noen eksempler på vesentlig mislighold:

  • Misbruk av våre systemer eller av databasen, for eksempel ved å bryte med våre regler for akseptabel bruk av registreringssystemet eller med vår opphavsrett til kundedatabasen.
  • Dokumentfalsk, for eksempel å tilbakedatere egenerklæringer.
  • Systematiske forsøk på å hindre abonnenten i å bytte registrar, for eksempel ved å sette abonnentens kontaktinformasjon til å være registrarens kontaktinformasjon eller nekte å gi abonnenten autentiseringskoden for domenet innen tidsfristen.

Hvis en avtale blir sagt opp på grunn av mislighold, vil en søknad om ny registraravtale automatisk bli avslått i 12 måneder etter oppsigelsen. Hvis du søker på nytt etter dette, vil vi gjøre en ny vurdering av om vi mener du oppfyller kravene for å bli registrar.

Publisert 4. mai 2015 • Sist endret 24. januar 2019