Overføring av avtalen til ny organisasjon

Registraravtalen kan i utgangspunktet ikke overføres til en ny virksomhet, men ved organisasjonsendring som fusjon eller endring av selskapsform, kan registraravtalen overføres til den nye virksomheten.

I slike tilfeller må du sende en søknad om overføring av avtalen sammen med kopi av firmaattest. Søknaden må inneholde dokumentasjon på at det gjelder fusjon eller endring av selskapsform.

I tilfeller hvor registrarvirksomheten skal fortsette på en helt ny virksomhet må du inngå en ny registraravtale. Når den nye avtalen er på plass, kan domenene overføres til ny registrarhendel. Ta kontakt på info@norid.no for å få tilsendt nye avtaledokumenter.

Publisert 26. januar 2016 • Sist endret 17. april 2018