Velkommen til registrarprøven

Registrarprøven er en gjennomkjøring av de ordinære rutinene knyttet til registrering og vedlikehold av domener, samt vedlikehold av egne data på registrarweben.

Prøven gjennomføres i et testsystem, der hver registrar har fått tildelt to testkonti. Testsystemet er identisk med produksjonssystemet, bortsett fra at DNS-sjekk er avslått og at systemet ikke sender ut e-post. Registrarprøven kan gjennomføres uavhengig av hvilken EPP-løsning som er valgt. Du kan regne med at selve prøven tar 1-2 timer.

Minst én medarbeider hos hver registrar må gjennomføre og bestå prøven for at registraren skal få tilgang til registreringssystemet.

Slik gjennomfører du prøven

  1. Gjennomfør del 1: Vedlikeholde egne data på registrarweben
  2. Gjennomfør del 2: Registrere og vedlikeholde domener
  3. Trykk på knappen «Send e-post»
  4. Legg inn registrar-ID i emnefeltet og send meldingen
  5. Du får en kvittering tilbake i løpet av 0-3 arbeidsdager og er klar for pålogging til produksjonssystemet

Hvis du står fast underveis

Det finnes egne veiledninger til hver oppgave. Som i produksjonssystemet, får du en feilmelding hvis du gjør feil. Les meldingen nøye, se på veiledningen og prøv igjen. Veiledninger og feilmeldinger finnes både på norsk og engelsk. I tillegg finnes det fullstendige veiledninger og hjelpetekster både for registreringssystemet og registrarweben, også disse både på norsk og engelsk.

Ta kontakt på info@norid.no eller telefon +47 73 55 73 55 hvis du får problemer som du ikke greier å løse.

Lykke til.

Publisert 3. juli 2014 • Sist endret 15. september 2017