Registrarprøven

Del 1: Vedlikeholde egne data på registrarweben

Før du starter:

Oppgavepunktene  1 – 5 må utføres for begge dine testkonti.

Tilgang til registreringssystemet veiledning

Velg Registry Access

 1. Legg til en IP-adresse
 2. Endre EPP-passordet

Vedlikeholde registrarobjektet veiledning

Velg Organizational

 1. Endre firmaets postadresse, legg til telefonnummer og endre e-postadressen
 2. Oppdater fakturaadressen(billing contact name) med ny e-postadresse.
 3. Opprett en ekstra teknisk kontakt og legg inn e-postadresse på den nye kontakten

Fornye domener og aktivere saldo varsling veiledning

Velg Operational

 1. Slå på autofornying av domener
 2. Legg inn det beløpet du ønsker som nedre grense for din saldo
 3. Legg inn hvilken e-postadresse du vil ha varsel til når grensen er nådd

Vedlikeholde betalingsopplysninger veiledning

Velg Accounting

 1. Legg inn firmaets kontonummer og navnet på banken
 2. Legg inn hvordan du vil at dine betalingsbilag skal merkes, for eksempel med «Regnskapsavdelingen»

Kontaktinformasjon som skal publiseres veiledning

Velg Public Data

 1. Korrigér den adressen som er registrert for publisering
 2. Legg inn URL til egne nettsider

E-postlister veiledning

Velg Email Lists

 1. Legg til en e-postadresse på registrarlista – registrar@lists.norid.no
 2. Legg til en e-postadresse på lista registrarforum – registrar-forum@lists.norid.no

Administrere brukere veiledning

Velg Users

 1. Legg til en ny bruker som bare skal ha lesetilgang på registrarweben
 2. Lag passord til den nye brukeren

Registrarprøven del 2: Registrere og vedlikeholde domener

Sist endret 9. januar 2019