Registrarprøven

Del 2: Registrere og vedlikeholde domener

Før du starter:

 • Du trenger en EPP-klient. Du velger selv om du gjennomfører prøven med en egen EPP-klient eller bruker Norid’s webklient. Dersom du skal benytte egen EPP-klient i produksjonssystemet bør denne også brukes når du tar prøven, slik at du får testet egne system opp mot vårt. Se eventuelt vår oversikt over EPP-programvare. Dersom egen EPP-programvare benyttes, og denne ikke støtter oppsett for alle de nødvendige parametre, f.eks DNSSEC, så kan Norids EPP-klient benyttes i stedet til de aktuelle oppgavene.
 • Du har fått utdelt to kontoer til testsystemet, regId1 og regId2. Du trenger begge kontoene for å gjennomføre prøven. Punktene 1-13 og 15-20 kjøres innlogget med regId1. Punkt 14 kjøres som regId2.
 • Passord for innlogging har du satt i del 1 av prøven, oppgave 2.
 • Registrar-whois-tjenesten finner du her.

 

Registrere veiledning

 • Kontakter:

  1. Registrér to organisasjoner. Den ene må ha æ, ø eller å i navnet.
  2. Registrér en privatperson med følgende data:
   • Fornavn: ADAM
   • Mellomnavn: FOS
   • Etternavn: AASS
   • PID: N.PRI.89235614
  3. Registrér en rolle.
 • Navnetjenere:

  1. Registrér to navnetjenere.
 • Domene:

  1. Registrér et domene.
   • Domenenavnet må inneholde æ, ø eller å.
   • En flyttekode (AuthInfo) skal settes som del av registreringen.
   • Før domenet registreres må du først avgi egenerklæring enten ved å benytte egenprodusert løsning eller vår web-baserte automat. Datasettet du får sammen med den genererte egenerklæringen sendes som en del av domeneregistreringen.

Oppdatere veiledning

 • Kontakter:

  1. Oppdatér en organisasjon med ny postadresse.
  2. Oppdatér en privatperson med ny e-postadresse.
  3. Oppdatér en rolle med ny e-postadresse.
 • Navnetjenere:

  1. Oppdatér én av navnetjenerne med en ny rolle.
 • Domene:

  1. Oppdatér domenet med en ny teknisk kontakt og en ny navnetjener.
  2. Oppdatér domenet med følgende to DS poster (DNSSEC data):
     keytag   : 1630
     algorithm : 10
     digest_type: 2
     digest   : a7016b9c6f2f35efe7f1cd1fc046e 863363c1c3cb8706d57491ad19e59 32cf83
   
     keytag   : 681
     algorithm : 8
     digest_type: 1
     digest   : 00d59fa4454d6f7d68b7d9dbad776 7265ccfe0a2
     
   
  3. Oppdatér domenet ved å fjerne DS posten som har keytag 681.

Bytte abonnentveiledning

  1. Overfør domenet til en ny abonnent. Du må avgi ny egenerklæring for den nye abonnenten. Datasettes benyttes så som en del av overføringen. Sett ny flyttekode (AuthInfo).

Flytte domene til ny registrar veiledning

  1. Domenet har flyttekode (AuthInfo) som du får fra abonnenten
   Logg deg inn på EPP-klienten med regId2. Flytt domenet til deg. Bruk flyttekode (AuthInfo) fra punkt 13.
  2. Domenet har flyttekode (AuthInfo), men abonnenten finner ikke koden. Du må dermed bestille et engangspassord.
   1. Logg deg inn på din EPP-klient med regId1. Be om engangskode.
   2. I mellomtiden har kunden ombestemt seg og vil ikke flytte . Kansellér prosessen.
   3. Kunden ombestemmer seg enda en gang. Be igjen om engangskode. Overta som registrar for domenet ved hjelp av denne engangskoden: simsalabim.

Fornye domene veiledning

  1. Forny domenet for 12 måneder.

Si fra deg ansvaret for domene veiledning

  1. Si fra deg registraransvaret for domenet.

Slette objekter veiledning

  1. Slett domenet.
  2. Slett én av kontaktene.
  3. Slett én av navnetjenerne.


Registrarprøven del 1: Vedlikeholde egne data på registrarweben

Sist endret 22. juni 2019