Bakgrunn for egenerklæringen

Egenerklæringen avklarer ansvarsforholdet mellom domenesøkeren, Norid og registraren, og er en del av kontrakten mellom Norid og domeneabonnenten. Denne siden beskriver bakgrunnen for at vi har en egenerklæring.

Regelverket for .no ble kraftig utvidet i 2001, og med det økte risikoen for at søkere bevisst eller ubevisst registrerer navn som de ikke har rett til. For Norid ble det viktig å redusere muligheten for at en søker i ettertid påstår at han ikke var kjent med forutsetningene for registreringen. I tillegg er det viktig for søkeren at han blir gjort oppmerksom på at han selv har ansvar for å foreta undersøkelser. Ved å kreve en egenerklæring før domenet registrereres, har Norid både klargjort søkerens ansvar og fått søkers bekreftelse på at han er klar over dette.

Spørsmålet om hva som er vedtatt, forstått og akseptert når det er inngått en standardavtale er kjent fra flere rettsområder. Mens regelverket for .no utgjør den fullstendige kontrakten mellom Norid og søkeren, dokumenterer egenerklæringen at søkeren ikke bare har lest regelverket, men at han også som en forutsetning for avtalen har akseptert hva Norid gjør og ikke gjør, og hva Norid ikke har ansvar for.

I tillegg til at egenerklæringen klargjør forholdet mellom Norid og domeneabonnenten, er bevisstgjøringen av søker en fordel for en tredjepart som har rettigheter til et navn eller begrep. Når søkeren har et bevisst forhold til sitt ansvar, blir det færre tilfeller av ubevisste overtramp som å følges opp fra tredjeparts side. For registraren er det dessuten viktig at domeneabonnenten har signert på at han har fått den informasjonen han skal ha og at han vil rette seg etter en eventuell avgjørelse i Domeneklagenemnda.

Egenerklæringen vurderes som viktig også fra myndighetenes side. Da domeneforskriften ble vedtatt i 2003, ble det samtidig vedtatt at det skal finnes en egenerklæring for alle domener som registreres under .no.

Sist endret i 2015 eller tidligere