Kontroll

Egenerklæringen har en viktig juridisk rolle, også for deg som registrar. Rutinene rundt erklæringen blir derfor fulgt nøye opp fra vår side.

For de elektroniske egenerklæringene vil vi fortsatt kunne sjekke at registraren innhenter egenerklæringer som oppfyller gitte krav. Dette kan gjøres ved stikkprøver, ved ‘mystery shopping’ eller på annet vis.

Det vil få konsekvenser for registraren dersom vi oppdager at registraren ikke oppfyller kravene for prosess rundt egenerklæringer.

Konsekvenser ved feil

En feil på en egenerklæring vurderes som et brudd på registraravtalen og vil føre til at registraren får en heftelse knyttet til registrarforholdet. Gjentatte brudd på registraravtalen kan føre til at vi sier opp avtalen, se punkt 3 i registraravtalen.

Spør hvis du er i tvil

Vi står gjerne til rådighet for veiledning rundt håndtering av egenerklæringene. Det kan være tidsbesparende for alle parter å spørre på forhånd istedenfor å risikere en heftelse på et senere tidspunkt.

Publisert 26. januar 2016 • Sist endret 22. juni 2019