E-postlister for registrarer

Det er to aktuelle e-postlister for registrarene, hvorav én er obligatorisk. Den andre er en diskusjonsliste hvor hver registrar selv avgjør om han vil delta. Registrarene melder selv listemedlemmer på og av.

registrar@lists.norid.no

Dette er en lukket liste som vi bruker for informasjon til registrarene om endringer i registreringssystemet, endringer i regelverk, krav om nye rutiner og lignende. Vi forutsetter at registrarene følger med på det som sendes ut på denne lista.

Alle registrarer skal ha minst én e-postadresse påmeldt. Hver registrar administrerer egne listemedlemmer fra innloggingsdelen av registrarweben.

Arkivert post fra registrarlista ligger på Norids nettsider

registrar-forum@lists.norid.no

Dette er en diskusjonsliste hvor registrarene kan ta opp spørsmål de ønsker å diskutere. Norid følger med på trafikken på denne lista, men deltar ikke i diskusjonene med mindre det er behov for å avklare fakta.

Hver registrar administrerer egne listemedlemmer fra innloggingsdelen av registrarweben.

Publisert 4. juli 2014 • Sist endret 9. januar 2020