E-postlister for registrarer

Det er tre aktuelle e-postlister for registrarene, hvorav én er obligatorisk. De to andre er diskusjonslister der hver registrar selv avgjør om han vil delta. Registrarene melder selv listemedlemmer på og av.

registrar@lists.norid.no

Dette er en lukket liste som vi bruker for informasjon til registrarene om endringer i registreringssystemet, endringer i regelverk, krav om nye rutiner og lignende. Vi forutsetter at registrarene følger med på det som sendes ut på denne lista.

Alle registrarer skal ha minst én e-postadresse påmeldt. Hver registrar administrerer egne listemedlemmer fra registrarweben.

På- og avmelding til registrarlista

Arkivert post fra registrarlista ligger i SYMPA («Archive» i menyen). 

registrar-forum@lists.norid.no

Dette er en diskusjonsliste der registrarene kan ta opp spørsmål de ønsker å diskutere. Norid følger med på trafikken på denne lista, men deltar ikke i diskusjonene med mindre det er behov for å avklare fakta.

Hver registrar melder selv på og av adresser fra registrarweben.

På- og avmelding til diskusjonslista

draupne-forum@lists.norid.no

Lista er et diskusjonsforum for utviklere og brukere av registreringssystemet. (Systemet hadde betegnelsen Draupne i utviklingsfasen, derav listenavnet.)

Vi ser gjerne at registrarene følger med på diskusjonene på denne lista. Lista er for eksempel egnet for registrarer som skal utvikle et EPP-system lokalt og har behov for å stille spørsmål og diskutere problemstillinger.

På- og avmelding til draupne-forumet

Som listemedlem får du tilsendt et passord du logger inn med. Da får du tilgang til å lese alle meldinger som er sendt til forumet tidligere («Archive» i menyen). For å sende meldinger til forumet kan du enten bruke lenken «Post» fra nettsiden i SYMPA eller sende en e-post til draupne-forum@lists.norid.no

Sist endret 26. juni 2019