Årsavgift i detalj

Denne siden gir en detaljert beskrivelse av prosessen knyttet til fakturering av årsavgift.

Måneden før utløpsdato

I denne perioden gir registraren beskjed om hvilke av de domenene som forfaller han ønsker å fornye. Ved automatisk fornying må registraren si fra seg registraransvaret for de domenene han ikke ønsker å fornye. På registrarweben er det en oversikt over hvilke domener den enkelte registrar skal fornye hver måned.

Domener som fornyes innen utløpsdato

Fornying iverksettes umiddelbart og kan ikke kanselleres. Årsavgiften trekkes samtidig fra saldo.

Domener som ikke er blitt fornyet innen utløpsdato

Det går ut e-postvarsel til abonnenten om at domenet ikke er fornyet. Frist for å fornye domenet er 60 dager.

Fornying skjer enten ved at nåværende registrar fornyer domenet, eller ved at en annen registrar overtar registraransvaret. En registrar som overtar et domene der utløpsdato har passert må samtidig fornye domenet.

14 dager etter utløpsdato

Hvis domenet ikke er fornyet 14 dager etter første varsling, sendes et nytt varsel til alle kontaktadressene som er tilknyttet domenet.

1 måned etter utløpsdato

Hvis domenet ikke er fornyet én måned etter første varsling, sendes et siste varsel per brev til abonnenten.

2 måneder etter utløpsdato

Domener som fremdeles ikke er fornyet av en registrar etter to måneder, fjernes fra .no-sonen og settes i karantene. Domenet slutter nå å virke. Hvis en registrar fornyer et slikt domene i løpet av én måned, stoppes sletteprosessen, og domenet tas inn i .no-sonen igjen.

3 måneder etter utløpsdato

Domener som ikke er fornyet når karanteneperioden er gått ut, slettes fra databasen. Domenet blir da tilgjengelig for andre søkere.

Publisert 4. juli 2014 • Sist endret 28. april 2020