Forhåndsbetaling for registrering og fornying av domener

For å få tilgang til å registere og fornye domener må alle registrarer forhåndsbetale et beløp til Norid. Registraren kan til enhver tid følge med på egen saldo og fylle på med nye forhåndsbetalinger ved behov.

Hver gang registraren bruker Norids registreringstjeneste til å utføre en oppgave som er belagt med avgift (registrering, abonnentbytte eller fornying av domener), trekkes saldoen for de relevante avgiftene, inklusive mva. Hvis det ikke er dekning på saldoen for oppgaven registraren forsøker å utføre, blir den avvist.

Fylle opp saldoen

Innbetalinger på kontoen skjer ved bruk av et unikt KID-nummer som hver enkelt registrar har fått utdelt. KID-nummeret er publisert på innloggingsdelen av registrarweben under fanen ‘Accounting’. Kontonummer er 4200 49 88080.

Ved bruk av KID vil innbetalinger normalt sett være synlig på saldoen neste arbeidsdag dersom betaling er foretatt før kl 1430. Vi anbefaler likevel at man beregner litt mer tid ved betalinger da det kan oppstå forsinkelser ved overføringer av innbetalingene fra banken.

Hver enkelt registrar må selv vurdere hvor stort beløp de ønsker å forhåndsbetale utifra hvor stor aktivitet de har på registrering og fornying av domener, samt hvor ofte man ønsker å betale inn på kontoen.

Registrarer i utlandet som ikke kan gjøre innbetalinger med KID, må huske å merke alle sine innbetalinger med KID-nummeret. Merk at betalinger fra utlandet tar minst 3-4 dager før de er registrert på saldo.

Alle innbetalinger utløser en betalingsbekreftelse som sendes per e-post til den som er registrert som fakturakontakt.

Norid utbetaler ikke renter på det forhåndsbetalte beløpet.

Følge med på saldoen

På innloggingsdelen av registrarweben kan alle registrarer se sin egen saldo. Denne informasjonen er tilgjengelig under fanen ‘Operational’. Saldoen som vises er eksklusiv mva.

Det er også mulig å se historikk over alle innbetalinger på registrarweben under fanen ‘Daily’ og ‘Economy status files’.

Varsling ved lav saldo

Vi oppfordrer alle registrarer til å sette opp varsling ved lav saldo slik at det går ut et varsel per e-post når det er på tide å fylle opp kontoen. Dette minsker risikoen for at registreringer og fornyinger av domener feiler på grunn av lav saldo.

Varsling ved lav saldo aktiviseres under fanen ‘Operational’ på innloggingsdelen av registrarweben.

Kontantfaktura

På starten av hver måned vil alle registrarer som har brukt av saldoen sin motta en kontantfaktura som viser hvor mange domener som er registrert og fornyet i foregående måned. Grunnlaget med oversikt over hvilke domener som er registrert og fornyet er tilgjengelig på registrarweben.

Kontantfakturaen er kun en bekreftelse på hvor mye som er brukt foregående måned og skal ikke betales.

Kontantfakturaen blir utsendt via EHF for de som har dette aktivisert, eller som PDF vedlegg på e-post.

Publisert 30. november 2017 • Sist endret 20. februar 2020