Mer om flyttekode og engangskode

Flyttekoden (AuthInfo) beskytter mot vilkårlig flytting av domener mellom registrarer. Koden kan bare settes og endres av den registraren som har det tekniske ansvaret for et domene. Andre registrarer kan se at det er satt flyttekode på domenet, men de kan ikke se selve koden.

Slik setter du flyttekode

 1. Informér abonnenten om flyttekode og hva det innebærer, blant annet at han må ta vare på koden og at han må være veldig nøye med å oppdatere egen kontaktinformasjon.
 2. Sørg for at abonnentens e-postadresser er korrekt og faktisk går til abonnenten selv, da det er disse kontaktpunktene som vil bli brukt hvis vi må sende engangskode direkte til abonnenten. 
 3. Sett flyttekoden.
 4. Gi koden til abonnenten.

Engangskode

Som registrar skal du gi abonnenten flytteskoden snarest og senest innen fem arbeidsdager. Dette gjelder uavhengig av eventuelle konflikter mellom abonnent og registrar. Hvis du ikke har mulighet til å oppgi koden, for eksempel fordi du har hatt maskinhavari eller er gått konkurs, kan abonnenten få tilsendt en engangskode direkte fra oss for å få byttet registrar.

Når verken flyttekode eller engangskode foreligger

Hvis alle kontaktpunkter er utilgjengelige slik at engangskoden ikke kommer fram til abonnenten, finnes det en manuell metode som innebærer at Norid legger til en e-postadresse som kontaktpunkt for domenet. Vennligst merk deg at denne håndteringen har en kostnad på 250 kroner inkl mva som den nye registraren må dekke (faktureres utenom den ordinære månedsfakturaen).

 1. Be abonnentens kontaktperson om å dokumentere at vedkommende har råderett over domenet. Følgende dokumentasjon er nødvendig:

  • firmaattest
  • kopi av identifikasjonsbevis for én av personene som har signaturrett i henhold til firmaattesten (sladd fødselsnummeret)
  • privatpersoner: kopi av godkjent legitimasjon, som pass eller førerkort (sladd fødselsnummeret)
 2. Send dokumentasjonen til oss på adressen info@norid.no sammen med beskjed om hvilket domene det gjelder. Oppgi din registrar-ID og den e-postadressen som engangskoden skal sendes til.
 3. Når vi har kontrollert dokumentasjonen og lagt inn den nye e-postadressen, kan du be om engangskode via EPP og fullføre registrarbyttet på vanlig måte.
Sist endret 7. mars 2019