Veiledning: Bytte abonnent

 

  1. Bedrifter: Sjekk at søkerorganisasjonen er en lovlig organisasjonstype i henhold til regelverket.
  2. Privatpersoner: Be søker skaffe seg en person-ID ved hjelp av PID-automaten. Hvis søkeren har hentet ut en person-ID tidligere, gjenbrukes denne.
  3. Hent inn egenerklæring (avgitt av ny abonnent).
  4. Sjekk at den nåværende abonnenten har godkjent at domenet skal flyttes. Dette må kunne dokumenteres i ettertid, dersom det blir spørsmål.
  5. Hent domenet til deg hvis du ikke allerede har registraransvaret for det.
  6. Endre de relevante attributtene (abonnent, navnetjenere, juridiske kontakter, tekniske kontakter).
  7. Sett ny flyttekode (AuthInfo).
  8. Start transaksjonen med kommandoen update.
  9. Det går en bekreftelse per e-post til den tidligere abonnenten.
  10. Legg merke til at domenet får ny registreringsdato og ny utløpsdato ved bytte av abonnent.

Publisert 9. oktober 2015 • Sist endret 22. mai 2018