Veiledning: Innhente egenerklæring

Egenerklæringen er regulert gjennom domeneforskriften og har en viktig juridisk funksjon som en del av kontrakten mellom domeneabonnenten og Norid. Som registrar må du sette deg nøye inn alle rutiner rundt egenerklæringen.

Elektronisk egenerklæring

Erklæringen kan avgis hos den enkelte registrar. Hvis registraren ikke har eget system for dette, benyttes Norids hjelpeverktøy. Søker skal i begge tilfeller ha en gjenpart av den ferdig genererte erklæringen, jf. § 11 i ehandelsloven.

Registraren har ansvaret for å autentisere kunden, og verifisere at vedkommende som bestiller en registrering eller overføring opptrer på vegne av kunden. Ved overføring av domene skal avtroppende abonnent aktivt samtykke til overføringingen, i tillegg skal ny abonnent avgi egenerklæring.

Gjeldende versjon av egenerklæringen er 3.1, datert 10.12.2019. Versjonen gjelder både for organisasjoner og privatpersoner. Det er kun denne versjonen som er tillatt å bruke, eldre versjoner blir avvist.

Et teknisk underlagsdokument som beskriver kravene for innhenting av egenerklæring, inkludert krav til systemløsninger for innhenting finnes her (PDF).

Slik innhenter du egenerklæring

 1. Du skal innhente egenerklæring ved nyregistrering av domener og når domener overføres til ny abonnent.
 2. Du skal bruke den versjonen av egenerklæringen som til enhver tid er spesifisert og publisert på våre websider. Dokumentet som presenteres for søker skal følge Norids spesifikasjon.
 3. Egenerklæringen må avgis før du sender inn domenesøknaden. Hvis du har sendt kunden til Norids hjelpeverktøy, må kunden videresende den ferdig genererte erklæringen og datasettet til deg via e-post.
 4. Uansett hvilket system egenerklæringen kommer fra, sjekk at:

  • domenenavn er påført og korrekt
  • organisasjonsnavn og -nummer er korrekt
  • at person-ID (PID) er påført når en privatperson søker
  • erklæringen har datostempel
  • rett versjonsnummer er påført
  • den som avgir erklæringen representerer søkerorganisasjonen (ved søknad fra en privatperson signerer abonnenten selv)
 5. Send inn datasettet som en del av domain:create-kommandoen i EPP.
Publisert 15. juli 2014 • Sist endret 20. januar 2020