Kravspesifikasjon for egenerklæringsdokumentet

Dette er kravspesifikasjonen for tekst og utseende til det dokumentet kunden får presentert som sin egenerklæring.

Dokumentet skal bestå av tre blokker; A, B og C. Det er ikke tillatt å legge til eller trekke fra elementer, det være seg tekst, grafikk eller annet. All tekst i dokumentet skal være på norsk. Når søker avgir erklæringen/aksepterer vilkårene, må det være den norske teksten de aksepterer. En engelsk oversettelse finnes her, til informasjon.

 • Blokk A: Norids logo (pdf), overskriften «Egenerklæring», fulgt av denne innledningen:
  Denne erklæringen utgjør sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.
 • Blokk B: Norids avtaletekst:

  Ved signering av denne erklæringen, binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere et domenenavn under .no. Erklæringen og det regelverket som til enhver tid gjelder utgjør til sammen kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten.

  Jeg erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

  • ikke er i strid med regelverket, se www.norid.no/navnepolitikk.html
  • etter min kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
  • ikke er i strid med norsk rett
  • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

  Jeg har satt meg inn i de kravene som regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet, og er kjent med mine rettigheter og plikter.

  Jeg er kjent med at

  • Norid samler inn og behandler opplysninger om domeneabonnementer for å kunne oppfylle avtalen med meg som abonnent og forvalte det norske toppdomenet på en måte som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur.
  • Norid driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, meg som abonnent, teknisk kontakt og teknisk oppsett, samt hvem som er forhandler for domenenavnet. Som abonnent har jeg full adgang til å oppgi en anonymisert e-postadresse i kontaktfelt så lenge adressen kan brukes til å kontakte meg.
  • klager på min registrering kan behandles av Domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følger av regelverket. Som abonnent blir jeg bundet av Domeneklagenemndas avgjørelse, og jeg må dekke klagegebyret hvis klager får medhold.
  • Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne erklæringen, eller som på annen måte er i strid med regelverket eller formålet bak regelverket.

  Som abonnent plikter jeg å følge det regelverket som til en hver tid gjelder, og holde meg oppdatert om endringer i regelverket. Et domeneabonnement må fornyes årlig. Ved å betale årsavgiften, godtar jeg det regelverket som gjelder.

 • Blokk C: Data mottatt fra søkeren, pluss data fra registrarens system som beskrevet i Tabell 1 og Tabell 2 i punkt 4.1 og 4.2 i designdokumentet. (Merk at versjonsnummer skal være 3.0.)

Eksempler på hvordan det ferdige dokumentet skal se ut

Uten spesialtegn i domenenavnet:
Bilde av ferdig generert egenerklæring, kun ASCII-tegn i domenenavnet.

Flere domenenavn i samme erklæring, domener med spesialtegn:
Bilde av ferdig generert egenerklæring med flere domener og domener med IDN-tegn og tall.

Sist endret 1. august 2019