Veiledning: Fornye domene

Du velger om du ønsker å fornye domener automatisk eller manuelt. Fornyingen skjer umiddelbart og kan ikke kanselleres. Domener som ikke er fornyet ved utøpsdato, går inn i en sletteprosess. Slettingen kan stoppes så lenge domenet fortsatt er i databasen.

Autofornying

 • Autofornying aktiveres på registrarweben ved å sette verdien på ‘Automatic renewal’ til ‘Enabled’.
 • Alle domener fornyes automatisk på utløpsdato. Du må ha dekning for belastning av årsavgift for alle domenene som skal fornyes en gitt dato. Har du ikke dekning, forfaller domenene og sletteprosessen starter.
 • Hvis du vil endre fornyingsperioden for domenet, må du gjøre det manuelt. Maksimal periode er tolv måneder, minimumsperioden er én måned. Prisen er den samme uansett lengden på perioden.
 • Hvis du ikke vil fornye et domene, må du si fra deg registraransvaret senest på utløpsdatoen for å unngå å bli fakturert for en ny periode.

Manuell fornying

 • Manuell fornying aktiveres ved å sette verdien på ‘Automatic renewal’ til ‘Disabled’.
 • Domenene fornyes med EPP-kommandoen renew.
 • Du kan velge en kortere fornyingsperiode enn standardperioden på tolv måneder. Minimumsperioden er én måned. Prisen er den samme uansett lengden på perioden.
 • Du kan fornye et domene inntil én måned før utløpsdato. Den nye perioden legges til forfallsdatoen, som flyttes umiddelbart.
 • Hvis du ikke fornyer domenet, startes en 90 dager lang sletteprosess automatisk. Varsel sendes til abonnenten og kontaktene.
 • Du kan fornye domenet under hele sletteprosessen. Når domenet er slettet fra databasen, er det for sent å hente det tilbake.

Noen eksempler

 1. Eksempeldomene.no utløper 3. mai 2012. Du fornyer domenet manuelt 5. april 2012, og utløpsdatoen flyttes straks 365 dager fram til 3. mai 2013.
 2. Eksempeldomene.no utløper 3. mai 2012. Du fornyer domenet først to måneder ut i sletteprosessen. Utløpsdatoen flyttes straks 365 dager fram til 3. mai 2013.
 3. Eksempeldomene.no utløper 3. mai 2011. Du fornyer domenet for en periode på seks måneder, men først to måneder ut i sletteprosessen. Utløpsdatoen flyttes straks 183 dager fram til 3. november 2012.
 4. Skuddår: Hvis skuddårsdatoen passeres, er fornyingsperioden 366 dager.

Publisert 7. juli 2014 • Sist endret 16. august 2017