Veiledning: Registrere og oppdatere

Objekt er en fellesbetegnelse for entiteter i databasen. Tabellene nederst på siden viser alle objekter og tilhørende attributter. Kontakter og navnetjenere for domenet må registreres før du kan sende inn domenesøknaden.

Registrere domene

 1. Bedrifter: Sjekk at søkerorganisasjonen er en lovlig organisasjonstype i henhold til regelverket.
 2. Privatpersoner: Be søker skaffe seg en person-ID ved hjelp av PID-automaten. Hvis søkeren har hentet ut en person-ID tidligere, gjenbrukes denne.
 3. Informér om at flyttekode settes.
 4. Hent inn egenerklæring fra søker.
 5. Sjekk at det er satt opp minst to navnetjenere for domenet.
 6. Sjekk at du har registrert de kontaktene og navnetjenerne domenet skal ha.
 7. Start transaksjonen.

Hvis søker er en ambassade eller offentlig oppnevnt nemnd, må vi ha tilleggsdokumentasjon for å kunne behandle søknaden. Dokumentasjonen sendes per e-post til info@norid.no og merkes med transaksjonsidentiteten (svTRID). EPP-transaksjonen blir lagt i kø for manuell behandling.

Endre (oppdatere) objekter

 1. Sjekk i tabellen under at den aktuelle attributten kan endres.
 2. Ta en ‘info’-kommando på objektet som skal endres.
 3. Start transaksjonen.

Merk deg at endring (bytte) av abonnent har en egen rutine.

Hvis en abonnent har glemt PID-nummeret

 1. Abonnenten legger navn og fødselsnummer i PID-automaten.
 2. Hvis opplysningene er de samme som er registrert i PID-registeret, vil automaten vise PID-nummeret direkte.

Hvis en privatperson har endret navn

 1. Abonnenten legger selv inn sitt fødselsnummer og nye navn i PID-automaten.
 2. Hvis fødselsnummeret er registrert fra før og navnet er endret i forhold til det som er registrert på dette fødselsnummeret, antar automaten at abonnenten ønsker å endre navn. Endringen legges i kø for prosessering og kontroll mot Folkeregisteret. Hvis det nye navnet stemmer med det som er registrert i Folkeregisteret, oppdateres PID-registeret.
 3. Oppdater abonnentens kontaktobjekt over EPP.

Objekter og attributter

For hver objekttype er det noen opplysninger du registrere, andre opplysninger du kan registrere. Alle objekter kan endres.

Person

Attributt Må registreres Kan registreres Kan ha flere Kan endres Eksempel
Navn ja   nei ja Ola Nordmann
Landkode ja   nei ja NO
Postnummer ja   nei ja NO-7465
Poststed ja   nei ja TRONDHEIM
E-postadresse ja   ja ja info@norid.no
Adresse   ja ja ja Abels gate 5
Telefonnummer   ja nei ja +47.73550000
Mobilnummer   ja nei ja +47.73550000
Identifikator (PID) ja    nei nei N.PRI.12345678 
ja = ja, nei = nei

 

Rolle

Attributt Må registreres Kan registreres Kan ha flere Kan endres Eksempel
Navn ja   nei ja Hostmaster
Landkode ja   nei ja NO
Postnummer ja   nei ja NO-7465
Poststed ja   nei ja TRONDHEIM
E-postadresse ja   ja ja info@norid.no
Adresse   ja ja ja Abels gate 5
Telefonnummer   ja nei ja +47.73550000
Mobilnummer   ja nei ja +47.73550000
ja = ja, nei = nei

 

Organisasjon

 

Attributt Må registreres Kan registreres Kan ha flere Kan endres Eksempel
Organisasjonsnavn ja   nei ja UNINETT Norid AS
Navn (Juridisk kontakt for domene) ja   nei ja Kari Nordmann
Landkode ja   nei ja NO
Postnummer ja   nei ja NO-7465
Poststed ja   nei ja TRONDHEIM
E-postadresse ja   ja ja info@norid.no
Identifikator ja   nei nei 985821585
Adresse   ja ja ja Abels gate 5
Telefonnummer   ja nei ja +47.73550000
Mobilnummer   ja nei ja +47.73550000
ja = ja, nei = nei

 

Navnetjener

Attributt Må registreres Kan registreres Kan ha flere Kan endres Eksempel
Navn på navnetjener ja   nei ja nn.uninett.no, ns1.example.com
IP-adresse   ja ja ja 122.38.10.12
Teknisk kontakt   ja nei ja TXH1R (kun roller, personer kan ikke være kontakt)
ja = ja, nei = nei

 

Domene

Attributt Må registreres Kan registreres Kan ha flere Kan endres Eksempel
Domenenavn ja   nei nei norid.no
Abonnent ja   nei ja TAH22O, TXH1P
Teknisk kontakt  ja   ja ja TXH1R (kun roller, personer kan ikke være teknisk kontakt)
Navnetjenere ja   ja ja ns1.norid.no ns2.norid.no
Flyttekode ja    nei ja myZecret8fs123
Datasett for egenerklæring ja  ja  nei ja Datasett registreres ved nyregistrering av domene, og kan registreres ved oppdatering av domene som ikke har datasett fra før.
version: 3.0
date  : 2018-05-22T12:51:09Z
name  : Kari Nordmann
DNSSEC-data   ja ja ja
keytag   : 24379
algorithm : 5
digest_type: 1
digest   : 43b670827d979202c297ec6e958c9653d8f14328
ja = ja, nei = nei

 

Publisert 9. oktober 2015 • Sist endret 22. mai 2018