Veiledning: Slette objekt

Følgende objekter kan slettes:

  • Kontakt (person, organisasjon og rolle)
  • Navnetjener
  • Domene

Et objekt kan bare slettes av den registraren som har det tekniske ansvaret for det (sponsor).

Slette kontakt- og navnetjenerobjekt

  1. Slett objektet med kommandoen delete. Objektet forsvinner fra databasen umiddelbart.

Hvis det er referert til objektet fra andre objekter, kan det ikke slettes. For eksempel kan et kontaktobjekt ikke slettes hvis det er registrert som kontakt for et annet domene eller en annen navnetjener.

Slette domeneobjekt

  1. Sett dato for sletting fra DNS (maks 90 dager fra dagens dato) og fra databasen (maks 90 dager etter sletting fra DNS). Hvis du ikke setter dato, brukes systemets standardverdier (sletting fra DNS 60 dager fra dagens dato, sletting fra databasen 90 dager fra dagens dato).
  2. Start sletting av domeneobjektet med kommandoen delete.
  3. Det går en bekreftelse per e-post til juridisk kontakt for domenet.
  4. Hvis du har satt karanteneperioden til mindre enn 30 dager fra domenet tas ut av DNS, vil domenet likevel være sperret for nyregistrering i til sammen 30 dager fra det slutter å virke. Er karanteneperioden lenger enn 30 dager, er det ingen ytterligere sperretid.

Eksempel 1: Du bestiller sletting fra DNS 1. mars, og ingen karantenetid. Domenet slettes fra databasen 1. mars, men forblir sperret til 31. mars.

Eksempel 2: Du bestiller sletting fra DNS 1. mars og karantene til 15. mars. Domenet slettes fra databasen 15. mars, men forblir sperret til 31. mars.

Eksempel 3: Du bestiller sletting fra DNS 1. mars og karantene til 12. april. Domenet slettes fra databasen 12. april. Ingen ekstra sperretid.

Publisert 7. juli 2014 • Sist endret 22. april 2020