Konvertere nasjonale tegn

Verktøyet konverterer mellom domenenavn med nasjonale tegn og navn med internasjonale standardtegn. Begge navneformene må oppgis ved søknad om domenenavn med nasjonale tegn.

Veiledning og teknisk beskrivelseSist endret 7. mars 2019