Egenerklæringsautomat

Egenerklæringsautomaten presenterer Norids vilkår for abonnenten (søkeren), og lar dem avgi erklæringen uten å gå veien om papir.

Den ferdig genererte egenerklæringen og datasettet som følger med, kan enten lastes ned som et zip-arkiv via websiden, eller man kan velge å få det tilsendt på e-post.

Zip-arkivet med egenerklæringen og datasettet skal abonnenten deretter videresende til registraren som kontrollerer at alle data er korrekt, før de registrerer eller overfører domenene erklæringen gjelder for.

Sist endret i 2015 eller tidligere