PID-automat

PID-automat tjenesten er et verktøy som gir deg en anonym personidentifikator (PID) som du kan bruke i forbindelse med din domeneregistrering.

Sist endret i 2015 eller tidligere