PID-automaten

PID-automaten lager synonym for fødselsnummer, slik at privatpersoner kan identifiseres når de opptrer som domenesøkere og abonnenter uten at fødselsnummeret publiseres.

En førstegangssøker besøker vår PID-automat og angir:

  • Fødselsnummer (11 siffer)
    Merk at kun vanlige fødselsnummer blir akseptert. D- og H-nummer aksepteres ikke.

  • Fullt navn slik det er registrert i Folkeregisteret

  • En gyldig e-postadresse

Opplysningene kontrolleres mot Folkeregisteret. Hvis opplysningene er korrekte, tildeles en PID, hvis de ikke stemmer overens, får søkeren en feilmelding.

Hvis en person endrer navn:

  • Abonnenten legger selv inn sitt fødselsnummer og nye navn i PID-automaten.
  • Hvis fødselsnummeret er registrert fra før og navnet er endret i forhold til det som er registrert på dette fødselsnummeret, antar automaten at abonnenten ønsker å endre navn. Hvis det nye navnet stemmer med det som er registrert i Folkeregisteret, oppdateres PID-registeret.
  • Oppdater abonnentens kontaktobjekt over EPP.

PID brukes i søknader og lagres i Norids ordinære kundedatabase. Hver person får sin unike PID, som følger vedkommende gjennom alle framtidige rutiner knyttet til håndtering av hans private domener.

Personopplysningsloven krever at det framgår hvem som er databehandler ved innsamling av persondata. Registraren må dermed ikke skjule Norids grensesnitt hvis PID-automaten inkluderes i registrarens egne applikasjoner. Se vilkårene for bruken av automaten.

For å hindre at PID-automaten misbrukes til å lete etter andres fødselsnummer, overvåker vi oppslagene som gjøres. Det er derfor viktig at registrarene ikke driver testing av PID-automaten i produksjonssystemet. Testing gjøres i testsystemet.

Publisert 10. februar 2015 • Sist endret 22. juni 2019