Registreringssystemet

Det EPP-baserte registreringssystemet med tilhørende støttesystemer ble satt i produksjon i oktober 2010. Tjenestene tilbys på en sikker webtjener som drives av Norid. Registrarene kan bruke en hvilken som helst EPP-klient mot systemet.

Det er lagt opp egne testversjoner av alle systemene. Alle applikasjoner er dokumentert teknisk og har hjelpetekster på norsk og engelsk. Det er også utviklet egne veiledninger for alle rutiner knyttet til registrering og vedlikehold av domener, samt for vedlikehold av egne data på registrarweben.

Innloggingsdel registrarweb

Hver registrar har sine egne sider for kontroll og vedlikehold av administrative data

Egenutviklet EPP-klient

Klienten håndterer grunnleggende EPP-rutiner

Registrarprøve

Alle registrarer – gamle og nye – må bestå en prøve for å få tilgang til produksjonssystemene
Sist endret i 2015 eller tidligere