Grensesnittdokumentasjon for EPP-systemet

Her finnes teknisk dokumentasjon for de forskjellige eksterne grensesnittene mot registreringssystemet.

Bruk menyen for å bla mellom dokumentene.

De tekniske dokumentene finnes bare på engelsk.

Vi tar gjerne imot kommentarer til dokumentene. Send en e-post til info@norid.no.

Publisert 8. juli 2014 • Sist endret 26. juni 2019