Dokumentasjon av EPP-grensesnitt – versjon ‘1.0.2’

Her presenterer vi nødvendige dokumenter for registrarer som ønsker å utvikle sin egen EPP-klient.

Grensesnittdokumentasjonen består av følgende:

Spesifikasjon av EPP-grensesnittet (versjon ‘1.0.2’)

EPP XML-skjema:

Oppdatert:
  • 2014-12-02 (rev. 1.0.1 til 1.0.2): Lagt til ‘secdns-1.1.xsd’, som er standardskjemaet for DNSSEC.
Beskrivelse:
Disse XML-skjemaene definererer layout og innhold for kommandoer og attributter i EPP-grensesnittet. De må studeres nøye og brukes i klientimplementasjonen.
Dokumenter:
Skjemaene ligger i en arkivfil for å gjøre nedlastingen enkel og konsistent. Du kan velge zip- eller gz-arkiv:

Spesifikasjon og beskrivelse av EPP-grensesnittet:

Oppdatert:
  • 2019-11-08 (rev. 1e1): Noen mindre endringer og rettinger. Se ‘Document History’ i dokumentet for detaljer.
Beskrivelse:
Dette dokumentet må leses av alle som skal implementere en klientapplikasjon. Det beskriver detaljer ved grensesnittet, utvidelser som er gjort for .no, og spesielle forretningsprosesser.
Dokument:

Feilkoder i EPP-grensesnittet:

Oppdatert:
  • 2018-03-13: Feilkoder som gjelder for releasen denne dato (ny datamodell).
Beskrivelse:
Et utvidet sett av feilkoder utveksles over EPP-grensesnittet.
Dokument:
Feilkodene er dokumentert i detalj på en egen feilmeldings webside.

Konstanter og systembegrensninger i EPP-systemet:

Oppdatert:
  • 2018-05-05: Antall relasjoner satt til 0, og ingen egen admin/legal kontakt – dette er justeringer iht. ny datamodell.
  • 2014-11-18: Verdien for ‘Maksimum antall organisasjoner en person- eller rollekontakt kan være knyttet opp mot’ er økt fra 10 til 20.
  • 2014-01-29: Lagt til beskrivelse av begrensninger for DNSSEC parametre.
Beskrivelse:
EPP-grensesnittet og registreringssystemet er konfigurbart. Bla. brukes det en del konstanter som regulerer hva som er tillatt for en del EPP-operasjoner.
Dokument:
Verdiene på konstantene og en beskrivelse av hvordan de benyttes er dokumentert på en egen konstanter og systembegrensninger webside.

Eksempelsekvenser med EPP/XML-kommandoer

EPP/XML eksempelsekvenser:

Oppdatert:
Se siden for eksempelfrekvenser for oversikt.
Beskrivelse:
Her viser vi noen praktiske eksempler på hvordan XML-sekvenser kan se ut i en implementasjon (kun eksempler til informasjon). Sekvensene bør studereres nøye siden de viser hvordan XML-skjemaene skal tolkes.

Hvis en kommando eller kommandosekvens ikke er dekket, kan man bruke Norids EPP-klient mot testsystemet for å lage sekvensen. Logg da inn og utfør kommandoen eller kommandosekvensen man er interessert i. Den komplette EPP XML sekvensen er deretter tilgjengelig via klientens logger som kan inspiseres via ‘EPP protocol logs’ i ‘Options’-menyen.

Dokumenter:
Eksempelsekvensene er publisert her.
Publisert 13. oktober 2015 • Sist endret 8. november 2019