EPP-programvare

Her har vi samlet relevant EPP-programvare for registrarer som ønsker å utvikle sin egen EPP-løsning.


Programvare utviklet av Norid

Net-DRI for .no

Slippdato 2020-04-30: Net-DRI-0.96.13_0002.tar.gz. 0.96_13 DEV fra CPAN med tilpasninger for Norids EPP-tjeneste. Se Changes fil i distribusjonen for detaljer.

Dette er en kraftig og mye brukt EPP API-modul. Norid har lagt til støtte for .no i modulen. Modulen støtter 1.0- og 1.1-versjonene av XML-skjemaene. Den inneholder noen endringer i forhold til 0.96_13 DEV-versjonen på CPAN. I påvente av at disse endringene inkluderes i den neste Net-DRI-versjonen og publiseres på CPAN, kan den lastes ned her.

Modulen inneholder også kildekode for en enkel kommandolinjebasert EPP-klient, som finnes i eg/-katalogen. Norid har utviklet denne kun for intern DRI-testing, men den kan brukes som eksempel på en klient av denne typen eller som et eksempel på hvordan Net::DRI API kan brukes mot .no.

Generell informasjon om Net::DRI-modulen på CPAN.

Web-basert EPP-klient

Slippdato 2020-04-30: NORID-EppClient-1.10.tar.gz :

  • Se Changes fil i distribusjonen for detaljer
  • Merk: Krever Net-DRI-0.96.13_0002 versjonen av Net-DRI

Dette er kildekoden for den web-baserte EPP-klienten som er utviklet av Norid. Dette er en minimalistisk implementasjon beregnet på registrarer med relativt lavt volum på virksomheten.

Betingelser for bruk og veiledninger for installasjon og bruk finnes i README og INSTALL filene i distribusjonen.

Se ellers testsiden for ytterligere informasjon om bruk.

Perl programmer for automatisk polling av service meldinger og utsending på e-post

Slippdato: 2011-10-21: poll2email.tar.gz
Oppdatert 2012-08-07: Oppdatert ‘svc_poll_www.pl’ til å håndtere login-token og poll/ack-token. Oppdatert begge programmer til å tåle tom filterliste.

Da det nye registreringssystemet ble satt i drift ble en del varsler som tidligere ble sendt ut per e-post erstattet med varsler i form av servicemeldinger over EPP-kanalen.

Noen registrarer har ytret ønske å fortsatt kunne få e-postvarsler i noen av tilfellene.

Registreringssystemet er EPP-basert og Norid vil fortsette å bruke EPP-kanalen som den primære varslingskanalen.

Vi har likevel valgt å tilby to forskjellige og enkle polleprogram for å avhjelpe i denne situasjonen.

‘svc_poll_netdri.pl’ og ‘svc_poll_www.pl’ er perl-programmer som poller køen med servicemeldinger og sender de interessante meldingene videre per e-post til en e-post adresse som kan konfigureres. Ved å konfigurere spesifikke filtreringsregler i polle-scriptet, gjerne kombinert med ytterligere filterregler i e-postleseren din, kan de interessante meldingene velges ut og sorteres.

Ved å kalle polle-scriptet fra en cron-jobb kan pollingen gjøres regulært og helautomatisk.

Oppskrift:

  • Last ned og pakk ut tar-fila (‘tar zxfv poll2email.tar.gz’)
  • Se README.TXT fila for beskrivelse av videre bruk.

Annen EPP-programvare på markedet

Denne oversikten over EPP-programvare er ufullstendig, og lister bare noen eksempler.

Norid anbefaler ingen spesifikk programvare. Vi går heller ikke god for kvaliteten for noen av produktene. All bruk av produktene er på eget ansvar.

Vi vil gjerne ha beskjed hvis du kjenner til annen EPP-programvare som kan brukes mot .no slik at vi kan ta den inn i oversikten.

API
Net::DRI, gratis programvare med grensesnitt for domeneregistrering
Språk: Perl

Merk: Norid har tilpasset denne modulen til .no og tilbyr den til registrarene som en mulig klient-API.

Net::EPP::Client
Språk: Perl
EppClient .NET API
Språk: .NET (Utviklet i C#)

Et kommersiellt API utviklet for .no og .se, med mulighet for utvidelse til andre registre. Tilbyr også en webklient (se under).
Se www.eppclient.no

Klienter
EPP-DRS
Språk: php
En komplett applikasjon som kan brukes som et felles verktøy mot flere registreringstjenester
Støtter mange registreringstjenester.
Ser ut til at en lisens må kjøpes.
Universal Registry Client
Universal Registry Client er en desktop-applikasjon som kan brukes for kommunikasjon mot ulike reistreringstjenester.
EppClient web client

En kommersiell webbasert klient med støtte for .no og .se. Tilbyr også et .NET API (se over).
Se www.eppclient.no

Norid EPP Modul for WHMCS

Kontaktperson: Pål Andreas Tomter
E-post: paal.andreas@domenetorget.no

Programutviklingspakker (Software Development Kits – SDK)
Verisign SDK
Språk: Java/C++
Tjenersiden
mod_epp
Publisert 21. september 2015 • Sist endret 30. april 2020