Historikk

Nytt registreringssystem

Et nytt registreringssystem (prosjektbetegnelse Draupne) ble satt i drift 5. oktober 2010. Behovet for et nytt system var dels begrunnet ut fra at den sterke veksten i antall domenenavn antas å fortsette, noe som innebærer at et stadig større antall søknader og meldinger skal gjennom systemet. Videre ønsker vi ytterligere automatisering, kortere behandlingstid og større grad av selvbetjening for registrarene. For domeneabonnentene innebærer det nye systemet en mulighet for bedre sikring av domener, blant annet med passordbeskyttelse mot flytting.

Sist endret i 2015 eller tidligere