Testsystemer

Registreringssystemet tilbyr en del grensesnitt og tjenester. Nye registrarer oppfordres til å prøve ut systemene og lære seg å bruke dem så raskt som mulig.

På denne siden finner du følgende informasjon:

 • hvordan du skaffer deg testkonti
 • hvor du finner de forskjellige tjenestene
 • hvordan du kommer i gang med testingen
 • hvordan du kan gi tilbakemelding

Testkonti

Før du kan starte testingen trenger du et par testkonti. Gå til EPP testkonti for å se hvordan du skaffer deg dem.

Testing

Når du har mottatt kontoinformasjon kan du starte testingen.

Om kontakter og identiteter for registranter (abonnenter) i testsystemet

 • Kontakter for organisasjoner må registreres med reelle navn og organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene (http://w2.brreg.no/enhet/sok/). Plukk en hvilken som helst eksisterende organisasjon med en organisasjonstype som er godkjent i henhold til regelverket for .no.
 • For private abonnenter må testabonnenten være en reell person, og vedkommende må skaffe seg personidentifikator (PID). Se test av PID-automat for mer informasjon.

Følgende grensesnitt og tjenester er tilgjengelige for testing

 • Testing mot EPP-tjenesten

Testing av din lokale EPP-implementasjon direkte mot registreringssystemets testserver.

Dette er aktuelt for registrarer som utvikler egen EPP-programvare og trenger å koble seg direkte til registreringssystemets testmaskin.

Gå til EPP-test for registrarer for å teste din lokale EPP-implementasjon.

 • Testing av Norids EPP-klient

Dette er aktuelt for registrarer som ikke har sin egen EPP-programvare og ønsker å bruke Norids EPP-klient for å vedlikeholde registrerte data.

Gå til testversjonen av EPP-klienten for å teste tjenesten.

 • Testing av registrarweben

Registrarweben er en viktig applikasjon som alle registrarer må lære seg å bruke.

Gå til testversjonen av registrarweben for å teste tjenesten.

 • Testing av whois- og DAS-tjenestene

Dette er to oppslagstjenester.

Gå til whois-/DAS-testing for å teste tjenesten.

 • Testing av PID-automaten

PID-automaten brukes av privatpersoner som skal søke om domenenavn. De må først skaffe seg en personidentifikator (PID).

Gå til testversjonen av PID-automaten for å teste tjenesten.

 • Testing av egenerklæringsverktøyet

Egenerklæringsverktøyet brukes for å generere en elektronisk egenerklæring som brukes ved søknad om domenenavn.

Gå til testversjonen av egenerklæringsverktøyet for å teste tjenesten.

Merk deg: Alle testdata som registreres lagres i en egen testdatabase. Dataene lagres en tid slik at registrarene har mulighet til å bygge opp et sett med testobjekter. Fra tid til annen vil imidlertid Norid rydde i testbasen og dermed slette dataene som ligger der.

Tilbakemelding: Melding om feil og problemer – innspill i form av kommentarer og forslag

Vennligst sjekk oversikten over ofte stilte spørsmål ved EPP-testing hvis du får problemer eller har kommentarer eller forslag. Spørsmålet kan ha vært stilt og besvart tidligere.

Hvis ditt spørsmål ikke ser ut til å være dekket opp, er du velkommen til å melde det til Norid. Beskriv problemet eller gi innspillet til info@norid.no.

Sist endret i 2015 eller tidligere