EPP-tjeneren

Dette er det primære grensesnitt til registreringssystemet, og må brukes for vedlikehold av objektene host, contact og domain.

Tilgang til EPP:
Host: epp.norid.no (epp.test.norid.no)
Port: 700 (TLS)

Tjenesten er dokumentert i et sett av grensesnittdokumenter og beskrives ikke nærmere her.

Du trenger en konto for å kunne bruke EPP-tjeneren. Alle registrarer er tildelt en EPP konto hver, samt to testkontoer. Nye registrarer blir tildelt sine kontoer i forbindelse med at registraravtalen etableres.

Publisert 16. januar 2015 • Sist endret 23. juni 2019