EPP-klient

EPP-klienten er en webapplikasjon som registraren kan bruker for manuelt vedlikehold av registrerte EPP-objekter. Kunden fyller ut enkle webskjema, og klienten sørger for EPP-håndteringen.

Merk at dette er en meget enkel applikasjon som er egnet for registrarer med et lite antall transaksjoner, og som dermed ikke ønsker å drive sin egen EPP-programvare.

EPP-klienten kommuniserer med EPP-tjeneren ved hjelp av EPP-protokollen.

Du bruker samme EPP-konto for EPP-klienten som for EPP-tjeneren.

Sist endret i 2015 eller tidligere