Registrarweb

På registrarweben kan hver registrar kontrollere og vedlikeholde egne data knyttet til registrarvirksomheten. Hver registrar er tildelt en administratorkonto for innlogging.

Registrarweben er en obligatorisk tjeneste som alle registrarer må bruke. Vi forventer at alle registrarer logger seg inn regelmessig for å

 • vedlikeholde eget kontaktobjekt, data knyttet til egen konto etc.
 • sjekke status for økonomi og EPP-tjener
 • sjekke de daglige rapportene over registrerte EPP-objekter og annen statusinformasjon

Første gang du logger inn på registrarweben som ny registrar, bør du kontrollere alle dine registrerte data. Denne veiledningen tar deg gjennom registrarweben, punkt for punkt.

Legg merke til at registrarweben har en del faner og sider. Det finnes omfattende veiledninger for hver side, så vennligst sjekk hjelp-sidene før du ber om hjelp fra Norid.

Noen obligatoriske attributter

Følgende data må legges inn på registrarweben:

 • En ‘Notify email’ adresse (varslingsadresse):

  Attributten vedlikeholdes på siden ‘Admin/Operational’ på registrarweben.

  E-postadressen er den adressen registraren ønsker å bruke for informasjon fra Norid.

  E-post kan bli sendt til denne adressen mens EPP-transaksjoner behandles i systemet. Adressen kan også bli brukt av Norid hvis annen kontaktinformasjon ikke er tilgjengelig.

 • Data som publiseres:

  Disse attributtene vedlikeholdes på siden ‘Admin/Public Data’ på registrarweben.

  Som et minimum må organisasjonsnavnet, firmaadressen og e-postadressen spesifiseres. Hvis ikke, vil registrarweben bruke standardverdiene fra organisasjonskontakten.

  Offentlige data vises ved whois-oppslag på registrarhendelen, og publiseres også i Norids registrarliste.

 • Minst én IP-adresse eller ett IP-addresseområde:

  Denne attributten vedlikeholdes fra siden ‘Admin/Registry Access’ på registrarweben.

  Som en ekstra sikkerhet, har vi aktivert et IP-filter slik at bare registrerte IP-addresser får tilgang til test- og produksjonstjenestene. Dette betyr at registraren må registrere alle IP-adressene for det utstyret han tenker å bruke for tilkobling til kontoen. Både IPv4- og IPv6-adresser aksepteres.

  Vi anbefaler at registrarene bare bruker statiske IP-adresser. Registrarer som ennå ikke har skaffet seg statiske adresser, bør sørge for det snarest for å unngå framtidige problemer knyttet til dette.

Publisert 10. juli 2014 • Sist endret 22. juni 2019