Registrar-whois

Registrar-whois er en lukket whois-tjeneste forbeholdt Norids registrarer. Tjenesten gir registraren full tilgang på nødvendige kundedata, også etter at den allment tilgjengelige whois-tjenesten innsnevres i 2018 for å tilfredsstille nye personvernregler.

Publisert 4. juni 2018 • Sist endret 6. juni 2018