Vilkår for bruk av registrar-whois

Dette dokumentet gjelder fra og med 26.02.2018.

I henhold til Registraravtalen pkt 1 og pkt 3.3 har registraren plikt til å følge de rutiner som Norid til enhver tid har gitt på sine websider.

Registrar-whois er et arbeidsverktøy for registrarene og Norid, der registrarene får tilgang til kundedata ved oppslag. Vilkårene i dette dokumentet, samt den tekniske beskrivelsen av registrar-whois setter rammene for bruk av tjenesten.

Opphavsrett

UNINETT Norid AS har opphavsretten til oppslagstjenesten, innhold, layout og de underliggende samlingene av opplysninger som brukes i tjenesten (jf. lov om åndsverk av 2 mai 1961 nr. 2). Enhver bruk av oppslagstjenesten ut over det som er tillatt nedenfor er forbudt og kan føre til rettslig forfølging, erstatningsansvar og straffeansvar.

Dette kan du bruke tjenesten til

  1. Registrar-whois skal kun benyttes til kundebehandling som er nødvendig for å gjennomføre avtalen med den som søker om domene eller den som er abonnent.
  2. Registrar-whois skal brukes til registrarens interne kundebehandling og til saksbehandling overfor og samhandling med Norid.
  3. Registrar-whois og opplysninger fra registrar-whois skal ikke publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for allmennheten, herunder via automatiserte tjenester.

Brudd på vilkårene vil ansees som vesentlig mislighold av registraravtalen, jf pkt 7, fjerde avsnitt og kan medføre oppsigelse av avtalen med umiddelbar virkning. Bruk av opplysninger fra tjenesten i strid med vilkårene kan også resultere i rettslig forfølging.

Publisert 4. juni 2018 • Sist endret 6. juni 2018