Ny datamodell – implementeringsprosjekt


Prosjektet er avsluttet. Ny datamodell har vært i produksjon siden 5. mai 2018.


Norid skal gjøre en del endringer i datamodellen for registreringssystemet. De foreslåtte endringer i datamodellen har vært diskutert med registrarforeningen Dot-Enno, de ble presentert på registrarseminaret 26. april, og de har vært gjennom en høringsrunde med registrarene.

Den vedtatt datamodellen:

Etter en grundig vurdering, hvor alle innspill fra registrarene ble gått gjennom, ble endringene til datamodellen vedtatt i juni 2017.

Endringene blir de som er beskrevet i endringer av datamodellen for registreringssystemet, med unntak av at abusekontakt ikke skal innføres i denne omgang, hverken for domener eller registrarer.

Obligatorisk AuthInfo skal innføres i løpet av september 2017, men inngår ikke i dette prosjektet. Informasjon om denne innføringen kommer separat.

  • 2017-11-30: En endring i datamodellen er vedtatt. Det blir et krav at alle tekniske kontakter for delegeringer og navnetjenerkontakter er rollekontakter. Relevant grensesnittdokumentasjon er oppdatert.

  • 2017-12-05: En detaljert beskrivelse (på engelsk) av alle endringer er lagt ut, se Datamodell-revidert-en-v2.pdf

Dette prosjektet:

Dette implementeringsprosjektet skal implementere og sette i produksjon de vedtatte endringer.

Målsetningen for prosjektet er å ha ny datamodell i produksjon før ny GDPR lovgiving trer i kraft fra mai 2018.

Konsekvenser for systemene:

Den nye datamodellen vil medføre at det må gjøres noen mindre endringer i hvordan EPP-grensesnittet brukes, samt i policyreglene som kjøres i forbindelse med EPP-operasjoner. I tillegg vil Whois-grensesnittet bli litt endret.

Disse endringene vil kreve tilpasninger også i registrarenes systemer, og prosjektet må derfor gi registrarene tilstrekkelig med tid til å gjøre de nødvendige endringer.

Norid vil sørge for å oppdatere både EPP-klienten og whoistjenesten til å støtte endringene.

Publisert 10. mai 2017 • Sist endret 6. juni 2018