Beskrivelse av datakonvertering for ny datamodell

Se den engelske siden for beskrivelse.

Sist endret 23. oktober 2017