Oppdatert dokumentasjon

Følgende dokumenter er oppdatert med endringer for ny datamodell. Disse vil bli gjeldende når ny datamodell settes i drift.

Publisert 25. august 2017 • Sist endret 29. november 2017