Tidslinje med datoer og status

Under er tidslinje med planlagte datoer for aktiviteter og milepæler i prosjektet. Denne oppdateres når en aktivitet er ferdigstilt, eller dersom det skjer endringer. Datoene er tentative, og kan bli justert dersom det blir nødvendig.

Dato Beskrivelse Status
26. april 2017 Foreslåtte endringer i datamodell ble presentert på registrarseminaret, og publisert på Norids web. Utført
11. mai 2017 E-post ble sendt til registrarene med informasjon om endringene i datamodell. Kommentarfrist for innspill til endringene ble satt til 31. mai 2017. Utført
Juni 2017 Norid evaluerte alle mottatte innspill for å se om disse ville resultere i justering av tenkte endringer.

Det kom inn noen få innspill, som ble grundig diskutert og evaluert. Konklusjonen ble at ingen av innspillene medførte endringer. Det er dog bestemt at abuse-kontakt ikke skal innføres i denne omgang, hverken for delegeringer eller for registrarer. Endringene i datamodellen blir ellers som bekrevet i forslaget.

Utført
28. juni 2017 Informasjon om vedtatt ny datamodell og tidsplan for innføring av denne publiseres. Registrarene informeres via e-post og web. Utført
August – oktober 2017 Endringene dokumenteres, implementeres og testes internt av Norid. Utført
 Medio oktober 2017 Strategi for hvordan tvungen datakonvertering skal utføres er bestemt, og informasjon om denne publiseres. Utført
 Senest oktober 2017

Oppdatert grensesnittdokumentasjon for ny datamodell publiseres under prosjektsidene.

Utført

 1. november 2017

Et nytt testsystem som kjører ny datamodell tilbys registrarene. Dagens testsystem beholdes og tilbyr fortsatt gammel datamodell.

Tjenesteadressene til det nye testsystemet er listet under:

Testtjeneste Adresse Kommentar

EPP

epp2.test.norid.no (port 700)  

EPPClient

eppclient2.test.norid.no  

Registrarweb

registrar2.test.norid.no  

PID

pid2.test.norid.no

ingen endringer for ny datamodell

Samtykke

samtykke2.test.norid.no

ingen endringer for ny datamodell

Whois (backend)

whois2.test.norid.no (port 43)  

DAS (backend)

finger2.test.norid.no (port 79)

ingen endringer for ny datamodell

Merk:

  • Det nye testsystemet er satt opp med en kopi av databasen fra det andre testsystemet (kopien er fra 2017-10-25).
  • Brukernavn og passord er de samme som i det andre testsystemet.
  • Det nye testsystemet står konfigurert slik at det aksepterer både gammel og ny datamodell. Dermed er det mulig å opprette objekter iht. gammel modell, og så konvertere dem til ny modell. Det er også mulig å opprette objekter kun iht. ny modell.

 Utført

30. november 2017 En endring i datamodellen er vedtatt. Det blir et krav at alle tekniske kontakter for delegeringer og navnetjenerkontakter er rollekontakter. Relevant grensesnittdokumentasjon er oppdatert. Utført
5. desember 2017 En detaljert beskrivelse (på engelsk) av alle endringer er lagt ut, se Datamodell-revidert-en-v2.pdf Utført
 2. november 2017 – 8. januar 2018 Datakonverteringsperiode i det nye testsystemet. Registrarene kan selv gjøre oppdateringer i sine dataobjekter slik at de passer med ny datamodell. Testsystemet støtter både ny og gammel datamodell i perioden slik at oppdateringer kan utføres. Registrarene gis en frist til 8. januar 2018 på å oppdatere egne data. Dataobjekter som ikke blir oppdatert innen fristen vil bli tvangskonvertert.   Utført
9. januar 2018

Tvungen datakonvertering i det nye testsystemet. Norid gjør en tvungen datakonvertering for gjenstående dataobjekter i det nye testsystemet som bryter med ny datamodell. Herunder slettes alle relasjoner og faxnumre, samt at organisasjonsbjekter som er i bruk for delegeringer slås sammen med sitt legal-c objekt.

MERK: Det nye testsystemet støtter nå kun ny datamodell videre.

 Uført
2. november 2017 – 12. mars 2018 Registrarene tilpasser egne systemer til ny datamodell og tester mot det nye testsystemet. Utført
 13. mars 2018 Ny datamodell settes i produksjon.  Utført
13. mars 2018 – 4. mai 2018 Datakonverteringsperiode produksjonssystem. Registrarene kan selv gjøre oppdateringer i sine dataobjekter slik at de passer med ny datamodell. Produksjonssystemet støtter både ny og gammel datamodell i perioden slik at oppdateringer kan utføres. Registrarene gis en frist til 4. mai 2018 på å oppdatere egne data. Dataobjekter som ikke blir oppdatert innen fristen vil bli tvangskonvertert.  Utført
 4. mai 2018 (fra kl. 18:00) Tvungen datakonvertering i produksjonssystem. Norid gjør en tvungen datakonvertering for gjenstående dataobjekter i produksjonssystemet som bryter med ny datamodell. Herunder slettes alle relasjoner og faxnumre, samt at organisasjonsbjekter som er i bruk for delegeringer slås sammen med sitt legal-c objekt. Produksjonssystemet støtter kun ny datamodell videre.  Utført
 5. mai 2018 (fra kl. 12:00) Produksjonssystemet kjører med ny datamodell. Prosjektet overvåker resultatet og utfører korreksjoner dersom nødvendig.  Utført
 7. mai 2018

Det gamle testsystemet har utspilt sin rolle og tas ned.

Alle tjenesteadresser ‘*2.test.norid.no’ er tatt ned.

Alle testtjenester kjører nå videre på den nye testmaskina, og nåes på de vanlige ‘*.test.norid.no’ tjenesteadressene.

 

 

 

Utført
 Mai 2018 Prosjektet avsluttes. Utført

 

Publisert 25. august 2017 • Sist endret 1. august 2019