DNSSEC prosjektinformasjon

Prosjektet startet med en forstudie i 2012, og er gitt høyeste prioritet i 2013 og 2014.

Prosjektet skal utvikle og levere DNSSEC-funksjonaliteten i to faser:

 1. Fase 1:
  1. Støtte for signering av ‘no’-sonen, samt de ca. 790 undersonene som Norid administrerer.

  2. Kravspesifikasjoner for DNSSEC skal tas fram. For å understøtte de valg av løsninger som er nødvendige, har vi opprettet en arbeidsgruppe bestående av et utvalg av store og små registrarer. Her vil tekniske og administrative problemstillinger bli diskutert, og anbefalinger til løsninger tas fram.
   Merk at dette er rådgivende, og Norid vil ta de endelige beslutningene.

  3. En omfattende og forberedende jobb gjøres i 2013, og det er å lage en ‘pipeline’ for automatisert sonefilproduksjon. Denne skal kunne settes i drift i dagens system slik at vi kan få automatisert sonefilproduksjonen, noe vi har hatt planer om lenge.

   En signeringsmodul skal deretter utvikles og inngå i denne.

  4. En viktig målsetning er å ha automatisert, usignert sonefilproduksjon i drift en stund før signering legges på.

  5. Den neste viktige målsetningen er å få fase 1 i produksjon i løpet av vinteren/våren 2014.

  6. Av kvalitetshensyn skal fase 1 opererere stabilt i test i minst 3 måneder før fase 2 funksjonalitet vil bli lagt til. Det betyr at prosjektet vil strekke seg lenger i kalendertid enn det som er nødvendig for selve utviklingsdelen av prosjektet.

 2. Fase 2:
  1. Støtte for signering av delegeringer.

  2. Støtte i registreringssystemet for å utveksle nøkkelinformasjon over EPP-grensesnittet.

  3. Målsetningen er å ha fase 2 ferdig utviklet i løpet av forsommeren 2014. Dersom det viser seg at denne datoen blir for nærme sommerferien 2014 kan det hende vi utsetter selve produksjonssettingen til etter sommeren.

  4. En delmålsetning er å kunne tilby fase 2 funksjonaliteten i testsystemet tidlig på nyåret 2014, slik at registrarene får god tid til å utvikle og teste DNSSEC-funksjonene i egne EPP-systemer.

Publisert 17. september 2014 • Sist endret 22. juni 2019