Navnetjeneste (DNS) for .no

Norid driver navnetjenesten for no-sonen og for de ca. 790 undersonene som er definert i regelverket.

Tjenesten oppdateres regelmessig med sonefildata fra Norids database, og benyttes av brukere fra hele verden når det gjøres DNS-oppslag for .no-domener.

Tjenesten forteller hvilke navnetjenere som til enhver tid er autoritative for hver sone som Norid administrerer selv, som no-sonen og en del undersoner, samt for alle andre domener (soner) som er registrert i Norids database.

Dette gjøres ved at Norid regelmessig genererer sonefiler for no-sonen og alle undersoner, og publiserer disse ut i Norids navnetjeneste. Sonefilene inneholder NS-poster, samt tilhørende A-/AAAA-poster (limposter) når det er nødvendig, for de autoritative navnetjenerne.

Hvilke undersoner som Norid administrerer er definert i regelverket, vedlegg A, B og C.

Selve navnetjenesten er konstruert for å være svært robust. Det er oppnådd ved at den er implementert med en blanding av Unicast- og Anycast-strukturer, som igjen sørger for at de forskjellige navnetjenerne både er av et stort fysisk antall, samt ligger geografisk og nettmessig distribuert rundt i verden. Tjenesten leveres dels av eksterne og uavhengige leverandører, og dels av Norid selv.

Tjenesten støtter også soner og domener som er sikret med DNSSEC.

Publisert 18. desember 2014 • Sist endret 22. juni 2019