DNSSEC for .no

Norid lanserte DNSSEC 9. desember 2014, og fra da av har det vært mulig å sikre .no-domener med DNSSEC.

Se veiledning for innføring av DNSSEC dersom du er du interessert i å ta i bruk DNSSEC.

Mer teknisk informasjon om Norids DNSSEC-løsning finnes i DPS-dokumentet for .no.

Det finnes også en e-postliste man kan abonnere på dersom man er interessert i å følge med på operativ informasjon om DNSSEC for .no.

Publisert 16. desember 2014 • Sist endret 22. juni 2019